آهنگ های پیشنهادی

دانلود آهنگ شه دوارگ از بنیامین پناه+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی بنیامین پناه به نام شه دوارگ با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

بنیامین پناه شه دوارگ

دانلود آهنگ شه دوارگ از بنیامین پناه

متن آهنگ شه دوارگ (دوباره)

شَه دُوآرَگ من شه دوراگ دردان
شه دوارگ خواش پارکه تفتان
شه دوارگ ته تی عکسان
شه دوارگ ارس سر تی عکسان
شه دوراگ تیغ شه دوارگ حوون
شه دوارَگ شه شاهرگا چکیت حوون
شه دوارگ ته گو آیی دیم په دیم
شه دو.ارَگ من گو ارسا شودین دیم

شه دوارگ نی دل دل دلهَ کنت
شه دوارگ تی دل په ایی دلاپه کنَت
شه دوارگ سیگار هما فندک
شه دوارگ تی وویس هما هندَگ
شه دوارگ من گو هورا گرین دوش
شه دوارگ ته و ایی چیر یک دوش
شه دوارگ منو الپرازولام
شه دوارگ ته و ایی یکجا شام
شه دوارگ منو منی دستا چرس
شه دوارگ ته و ایی دست به د ست

شه دوارگ ته گو هرکس
هـــــــی
عشکا وتی بره برس

شه دوارگ ته سادگ بوتت
گو هرکس دختر خاله بوتت
چادر درو گو جاکت بوتت
ته بگله هر لاشی پاکت بوتت

بَس دیگه نی نپس دَر نیت
هیچی ملوت هیچی شه نی وسا بر نیت
طوری پیرت کورت نی کشا کَس نیت

اَه چنکر رتین من
کِره وپتگِت شپی هم؟
چنکر ترون گوشت دپی من
مبه گو هر کس بوه دپکی ته

نَپَس منی بُرِت بخیه اش جَت
طوری چسپه به نه که کنه تَپ
کَپ نی دلو تَپ تی دَپ

توارون اوشکنه هو دله بند
من هماییون نی دل په ته منت
من هماییون گوشتت بنیامین
جز من به کسی دل مبند
من دل نبست ته به کی دل بست ؟
هر شپ ویسکی گو هر کس مَست
بس قحطی کن بس

7 بهمن 1397 100 0
ادامه و دانلود

 دانلود آهنگ ساتءُ دمان از قاسم انصاری و فرهاد بلوچستانی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی قاسم انصاری و فرهاد بلوچستانی به نام ساتءُ دمان با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

قاسم انصاری و فرهاد بلوچستانی ساتءُ دمان

 

 دانلود آهنگ ساتءُ دمان از قاسم انصاری و فرهاد بلوچستانی

متن آهنگ ساتءُ دمان

ساتءُ دمان انتظازا ادا

چمان تی دیدار کنان

شپ کو ماهءِ روچ پدا یاتان مسوچ

مرچیگی روچ سینگار کنان

تو هانله من تی شی مریدان

بیا که چاران ترا

تی بچکندگان منا نیلا په وابا

من مپت ندا ترا چاگرا

جانی منا تی عشکءِ کرارا داشته سالانی سال

تی خاطرا وتا پیر کتا من همیشه عشک بزان

7 بهمن 1397 49 0
ادامه و دانلود

 دانلود آهنگ هانی از باسط اسماعیلی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی ع باسط اسماعیلی به نام هانی با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

 باسط اسماعیلی هانی

 دانلود آهنگ هانی از باسط اسماعیلی

متن آهنگ هانی

چه حس خوبیه یکی بشه عاشقت

بهت عادت کنه بشه عشق لایقت

ضعفاتو نبینه بروت اون نیاره

بگه عاشقت شده مثله تو اون ندیده

دستاتو خانومم محکم میگیرم

من با تو آرومم بی تو میمیرم

هور گواریت مروچی منوتو کدم جنانه

منوتو عاشک هانی کسی می هال نزانته

تو هانیه منی دُردانگه منی منا تی شی مرید

بیا که ندرو په تو

تی مودا پاکی تی لونتا سرکی

تی وشین گپا منی دل کپ کت هانی

7 بهمن 1397 62 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ بی تو مِرا از نعیم علی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی نعیم علی به نام بی تو مِرا با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

نعیم علی بی تو مِرا

دانلود آهنگ مهرءِ وسواس از عمار حسین زهی

متن آهنگ بی من مرا

یل مده منا تو تهنا

اینچو مکا تو بهانا

تو مگوش که من زهرا

بی ترا من مرا زانا

شوکین چم تهی مرچی خمارا

لنت تهی سهرکین ولا انارا

هر وهدا پدا من په تو بی کرارا

بیا ساتوکی ترا دلبر بچارا

کو روا من بی توارا

یل کنا وتی ای دیارا

تهنکا و ایوکا من

چون کنا تهی انتظارا

ای منی واهگه ترا من بگندا

یک دمانی دلبر تهی کشا بنندا

هوش برته تو منی منا کی سار کا

شیدایا تهی سرا ای دل منا وار کا

گارا تهی عشکا سنم

دروگین تو وارتا کسم

بربادا تهی عشکا

گون منا کتا تو که ستم

بی مرادا من چه وتی واهگا

مرگا وتی شادا منا یل کو بارگا

تو بگوش که من چو ترا من چی کتا

یل کتا تو منا ارسا چما شل کتا

گوش بکا منی گپا سنم

یل مده منا تو جان من

بیا که گره تو دستا منی

بی وپا مبه تو جان من

یل مده منا تو تهنا

اینچو مکا تو بهانا

تو مگوش که من زهرا

بی ترا من مرا زانا

7 بهمن 1397 103 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ پدا واتر بیا از ذاکر علی جدگال+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی ذاکر علی جدگال به نام پدا واتر بیا با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

ذاکر علی جدگال پدا واتر بیا

 

دانلود آهنگ پدا واتر بیا از ذاکر علی جدگال

متن آهنگ پدا واتر بیا

هورا دیدگا دلبر بیا

بیا بیا بیا پدا واتر بیا

دیری تو من چاهبارا

بی تو وش نبیت مارا

همراه کن وتی دزگوارا

ملکا ساتوکی واتر بیا

هنچو تو کدی مستایا

هچ کا من تهی شیدایا

لنجه سیاهی شپا تهنایا

دردانی جته خنجر بیا

ماه تو گل په نازه

گاره تو منی شوهازه

7 بهمن 1397 52 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ منی پری توه از علی سپاهیان+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی علی سپاهیان به نام منی پری توه با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

علی سپاهیان منی پری توه

دانلود آهنگ منی پری توه از علی سپاهیان

متن آهنگ منی پری توه

ندرو تهی دوه چمانی

په هندگا تهی لنتانی

تو ماه منی منی شپ بی تو تهارا

سرده منی روچ نپسو گو تو بهارا

دلبرو توه منی پری توه

عشق اولو آخری توه

بی تو من نبان

په تو یک دمان

تا که زندگو

تو گو من بمان

تو داتا منا دل من ترا داتا وتی دل

عشقی لذتا کورته من گون ترا حاصل

گون نازو ادا جنه خنجر منی دلارا

ارزی منی دل عشق و نی توارا

والا چه تهی خوشگلیا هرچی گوشا کمه پدا

چه کاگدی لنت آهوگی چمانا ترا داتا خدا

دلبرو توه منی پری توه

عشق اولو آخری توه

بی تو من نبان

په تو یک دمان

تا که زندگو

تو گو من بمان

7 بهمن 1397 290 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ سر درد از شعیب اس تی آی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی شعیب اس تی آی به نام سر درد با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

شعیب اس تی آی سر درد

دانلود آهنگ سر درد از شعیب اس تی آی

متن آهنگ سر درد

منی دل بازه غما هنی سیاه ترتا

مهی عشق مروچان کم رنگ ترتا

منی دله پروشگ زانا نی راحته تهی واستا

تهی جدایی سک سهت منی واستا

کاش بزانته تو چینچو دوست داران ترا

کاش بزانته تو تهی جاها کسا نیارا

کاش جدایی هبر تو گو منا مه کته

کاش وتی عشق تو باور به کته

سر درد کنت منی وقتی دم جنا چرسا

تو خوشه بی منا بله منی چم ارسا

ای دل منی زانه باز کسا پروشتا

درد کشگ منی کاره تو مکش وتا پشتا

من زانا مهی نسیبا کندگ نلکتگ

چینچو سهته تهی واستا من سگتا

من هنچو روا نمانی منا یادگاری

تهی چم ارس بیان کنه گریوگء زاری

گندا ترا گو وتی زندگی

ستکءُ تباه کت

منی جوانی گوست ءُ شت

منی دل ستک ءُ تباه کت

تو چتو آییه دستءَ گره

یک روچی تو گو بی من تو مره

بگو کجا تو روه

کی دستءَ گره

یک روچی کایه تو بی وفا

من زندگ نیا برو دیمکا

من دگه مرتان شتان

کبره توکا گریوگان

7 بهمن 1397 17 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ مُهتاج از محمد حسین زهی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی محمد حسین زهی به نام مُهتاج با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

محمد حسین زهی مُهتاج

دانلود آهنگ مُهتاج از محمد حسین زهی

متن آهنگ مهتاج

تو بس منی گه ما ترا دل داتا

وابانی تابیر می دل چه تو نسندان

تهی یاد منا گونا نزانه بره چوبا

هر شپ یات کایا تهی هیالا گاران

هر شپ هون ارس چما چه کایا برزا

هرشپ تهی یات سرا نیلی آرام بیت

درده دوا توه نفس نیه برزا

تهی هندگه آوازه دل چه گلا باله

تهی ارس کایا بزرا دل گو گلا زهره

چوشه روچ میه په من منانی په من زاهد

تهی یات په من ارمان تهی عشق په من درمان

تهی یات په من گنجا هرشپ من سرا بندا

بیا تو منی دمبا ای دل فقط تهی جاهه

بیا تو منی دمبا ای دل فقط تهی جاهه

دل ترا لوتیت نفس په تو هانی

عشق منی توه دنیا چی زانی

توکا منا مهل توکا من مِرا

توکا منا مهل توکا من مِرا

دل ترا لوتیت نفس په تو هانی

عشق منی توه دنیا چی زانی

من راضی تو راضی عشق راضی

یکی نه بگوشی پچی مهی کازی

منا تو تهنا مهل گو دنیاهه دردا

تو که زانه ما اش تهنایی تورسی

تو که زانه بره دل سر په گنوکی جه

تو که زانه بِره دل چو شما آپ بیت

تو که زانه منا دل منی درد نسگیت

تو که زانه بِره دل گو گما کل بیت

تو که زانه پچی سر په نازانتی جنه

تو که زانه دل مهتاجه تهی هبره

دل مهتاجه کمی بکن پدا هبر

دل مهتاجه کمی بده تو مهبت

دل مهتاجه کمی پدا ناز بکه

دیما چکرین گو منا زار بکه

ملکه منی توه پشته سربازا تهی

جانا دیا په تو دل دلداره منی

پدا تو ناز بکه بگو تو جانه منی

بگو تو ادا نهه دل بی جان منی

دل ترا لوتیت نفس په تو هانی

عشق منی توه دنیا چی زانی

توکا منا مهل توکا من مِرا

توکا منا مهل توکا من مِرا

من راضی تو راضی عشق راضی

یکی نه بگوشی پچی مهی کازی

6 بهمن 1397 25 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ اپسوز از خالد راوین+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی خالد راوین به نام اپسوز با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

خالد راوین اپسوز

دانلود آهنگ اپسوز از خالد راوین

متن آهنگ اپسوز

تو کســـم وا بی وفا
نبــه تو هجبر جدا
واگذاره په خدا
آتــرا داتن سزا
یه چیزه بس منا گــۏش
په کے تو یل کو منا
مطلبی زره پدا
هشت شوته تو منا

دوستی گومن کو جاهه بدل کو
گو دشمنان شوتو میاره جل کو
دلـــــه ترا دا دله چگل کو
یـه دلا زرته و جاهه تو کل کو
کسمته کاراں من حیراناں
ترا چه رند من ویرانــاں
افسوس گشاں من صد افسوس
چی کوته الله من زانـــــاں

چی منا ساچی خدا
نیستن منارا میــار
پاکیں دله هس منا
روچه پروشی صدبرا
حالا دله نزانــــه
گش تو پچی نمانه
یه دل گریبن صنم
شیا هجبر نزانه

یل دیا من یه شهرو دیاراں
دیم کنا په من کوه دگاراں
چه وت بیزاراں
من واران من گاراں
نزاناں که مدهوشاں یا ساراں
تو بی سما چیا یل کوته مارا
نیستن منا دگه کاره تے کارا
تی وادهان من یه دلا داراں
روچه تو وار به من شیا زاناں

6 بهمن 1397 18 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ لیلی مجنون از وسیم علی و ندیم علی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی وسیم علی و ندیم علی به نام لیلی مجنون با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

وسیم علی و ندیم علی لیلی مجنون

دانلود آهنگ لیلی مجنون از وسیم علی و ندیم علی

متن آهنگ لیلی مجنون

من بی ترا ندیستا

تو بی منا ندیستا

بس موبایله سرا هبر دیتا

لیلا مجنون وتی عشکا نرستا

آهرا دوین په واری مرتا

من بی دل نششتا

مهبت منی نمرتا

بس موبایله سرا هبر دیتا

تهی ساحرا من تو سباهه

هر روچ منی وابا تو کاهه

پر تو دل من کشتا

ارسا چما ششتا

بس موبایله سرا هبر دیتا

6 بهمن 1397 86 0
ادامه و دانلود
هیژا موزیک
کانال تلگرام هیژاموزیک